Implantáty

Implantáty

Vlastnosti implantátů Dentis

Čistý implantát

  • Společnost DENTIS používá jedinečný a originální systém čisté výroby, který je nesrovnatelný s produkty jiných výrobců. Kontrolujeme několikrát každý produkt a zajišťujeme nejvyšší úroveň čistoty.

Provedení s vynikající počáteční stabilitou

  • Dvojitý závit umožňuje kratší čas potřebný pro vhojení a vysokou počáteční stabilitu.
  • Při umístění implantátu napomáhá samořezná funkce závitu, zajišťuje prostor pro kost a zvyšuje počáteční stabilitu.
  • Kuželové provedení s hrotem s úhlem 5° vede implantát při samořezném vrtání štoly pro implantát.

Optimální povrchová úprava RBM

  • Změřená drsnost povrchu Ra: 1,5 ~ 1,8μm. Takový výsledek je pro osseointegraci ideální.

Výhodná kompatibilita nástavby (abutmentu)

  • Cleanlant lze výhodně použít pro některé produkty, jako jsou implantáty Nobel Biocare, Straumann, Astra či Swissplus.

Fixtury i-Clean/s-Clean představují systémy typu No-mount (nemontované)

  • Zatímco stávající systémy našroubované na implantát při provádění výkonu překáží ve výhledu a zmenšují vzdálenost mezi horními a dolními zuby, systém DENTIS No-mount okamžitě při výkonu zajišťuje dostatek prostoru, snižuje délku výkonu a zajišťuje jeho vysokou přesnost bez toho, aby byl výkon nějak omezován sousedními zuby. Okamžitě a snadno se sejme.

Vyvinuto pro snadné umístění do kostí s různou hustotou

  • Typ Cleanlant Straight je určen pro snadné vložení do kostí různé hustoty. Například Cleanlant Straight poskytuje pevné spojení, ale nedochází k nadměrnému namáhání kosti.

Povrchová úprava

Povrchová úprava

  • Při použití RBM je povrch implantátu otryskán CaP práškem, aby byla zvýšena spojitost kostní tkáně, a poté následuje důkladné očištění povrchu. Drsnost je 1,5±0,2μm a zvětšení povrchu po povrchové úpravě činí 192%.

Povrch implantátu - display

Povrchová úprava

Ra: 1,7μm
Rq: 2,13μm
Rt: 17,23μm

Údaje o měření

Zvětšení: 19,86
Režim měření: VSI
Vzorky: 498,41nm
Celková velikost: 640x480

Povrchová úprava

Ra: 1,67μm
Rq : 2,08μm
Rt: 16,86μm

Údaje o měření

Zvětšení: 19,86
Režim měření: VSI
Vzorky: 498,41nm
Celková velikost: 640x480

Morfologie povrchu

Analýza prvků na povrchu

Protože je titan vystaven vlivu ovzduší, čisticího prostředku a zbytků řezného oleje, nachází se na povrchu implantátu vrstva různých organických látek o tloušťce 0,3 až 1nm. Kromě toho mohou být zjištěny prvky jako Ca, P, N, Si, S a Cl, i když se může jednat pouze o nepatrné stopy. Doposud nebylo zjištěno, že by malé množství výše uvedených prvků a organických látek bylo pro lidský organismus nebezpečné. Přesto společnost DENTIS aplikuje vlastní čistící proces, aby byly minimalizovány veškeré zbytky látek, a dokládá kvalitu čištění pomocí zkušebních vzorků pro každou výrobní šarži.


PrvekHm%At%
NK 3,92 12,25
Tik 96,08 87,75
Matice Korekce ZAF

PrvekHm%At%
NK 1,31 3,83
OK 5,78 14,86
PK 2,88 3,83
CaK 1,31 1,35
Tik 88,71 76,13
Matice Korekce ZAF

 

Čistící systém

Odstranění řezného oleje

Čištění kyselinou

Čištění neutrálním čisticím prostředkem

Odstranění řezného oleje, který ulpí na produktu při výrobě s pomocí CNC.

Odstranění proteinu Dvojité čištění pomocí neutrálního čisticího prostředku


Kontrola výrobků


Závěrečná kontrola


Sušení

Kontrola očištěného produktu po čištění neutrálním čisticím prostředkem

Výsledky analýzy prvků EDS Sušení produktu po čištění


Čištění destilovanou vodou


Čištění pomocí neutrálního čisticího prostředku 2

 
 
Trojité čištění destilovanou vodou Trojité čištění pomocí neutrálního čisticího prostředku

 

 

Analýza prvků na povrchu s ICP/IC

Společnost DENTIS zajišťuje vynikající úroveň čistoty díky svému vlastnímu čisticímu systému DENTIS.

VzorekPrvekAlCaCuNaPSiZnF-CI-NO2-NO3-PO43-PO42-
DENTIS N.D. 0,052 N.D. N.D. N.D. 0,127 N.D. N.D. 0,04 N.D. 0,04 N.D. 0,13
A 0,033 0,181 0,013 N.D. 0,429 0,967 0,010 0,02 0,14 0,04 0,63 1,4 1,03
B 0,011 0,244 N.D. N.D. N.D. 0,103 0,005 0,01 0,18 0 0,14 0 0,51
C N.D. 0,274 0,009 N.D. 0,103 0,161 0,007 0,05 0,39 0,02 0,34 0,41 0,6
D 0,065 0,156 0,005 N.D. N.D. 0,294 N.D. 0,01 0,14 0,03 0,1 0 0,33

Kvantitativní analýza ICP, IC

Výsledky testu cytoxicity

Výsledky testu podle ISO 10993-5

Závěrečná kontrola

Negativní kontrolní skupina

Pozitivní kontrolní skupina


Skupina kapaliny vymývání fixtury DENTIS

   
   


Poté, co byla kapalina k vymývání fixtury DENTIS 24 hodin ošetřována fibroblastem L929, ukázaly výsledky testu, že nedošlo k žádnému růstu ani v pozitivní ani v negativní kontrolní skupině.